certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 6.1.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy budovy OÚ ve Žďáru nad Orlicí
ID na profilu zadavatele: 6/2016
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 10.1.2017 v 9:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 6.1.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených sjednané dílo a objednatel se zavazuje k jeho převzetí. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy budovy čp. 133( Obecního úřadu) ve Žďáru nad Orlicí.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených sjednané dílo a objednatel se zavazuje k jeho převzetí. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy budovy čp. 133( Obecního úřadu) ve Žďáru nad Orlicí.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD staveb.úpravy OÚ 2017.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 283.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek k SOD-ŠaŠxObec.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.9 MB od 19.6.2017 v 12:45:00
bez omezení
profil VZ-skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 309.6 kB od 9.10.2017 v 11:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
24164488 ŠaŠ holding, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka