certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 26.6.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit
ID na profilu zadavatele: 00000003
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 27.6.2018 v 16:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 26.6.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem ,,Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit del stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 6 - ,,Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Předmět zakázky

×

Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem ,,Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit del stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 6 - ,,Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD sportoviště.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.8 MB od 26.7.2018 v 8:45:00
bez omezení
dodatek ŽdárxPhilip scan.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 708.2 kB od 26.9.2018 v 13:15:00
bez omezení
skutečně uhrazená cena-PZ.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 296.2 kB od 30.10.2018 v 15:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27476537 PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka