certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Žďár nad Orlicí
Martina Benešová
+420724188976
benesova.zdar@email.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 3.11.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení
ID na profilu zadavatele: 03112021
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 16.11.2021 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 3.11.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení - výkopové práce, práce související s uložením kabelů mimo úsek rekonstrukce NN, zhotovení betonových základů pro stožáry VO v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení - výkopové práce, práce související s uložením kabelů mimo úsek rekonstrukce NN, zhotovení betonových základů pro stožáry VO v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva_o_dílo_Šmidberský.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 Ž.n.O..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 50.8 kB od 22.12.2022 v 9:00:00
bez omezení
Nedílná součást dodatku - rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 326.5 kB od 29.12.2022 v 7:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42263182 Miloš Šmidberský

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42263182 Miloš Šmidberský

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka