certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Žďár nad Orlicí
Martina Benešová
+420724188976
benesova.zdar@email.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 10.5.2022 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Žďár nad Orlicí – II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
ID na profilu zadavatele: 90533481
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 31520000-7, 45316100-6
Předpokládaná hodnota: 5290760,66
Datum zahájení / uveřejnění: 10.3.2022 v 13:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 28.3.2022 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 10.5.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající zejména v osazení nových skříní a stožárů veřejného osvětlení. Předmět zakázky je podrobně vymezen v Projektové dokumentaci a Soupise prací, dodávek a služeb. Zadavatel upozorňuje, že předmětem zakázky nejsou výkopové práce související s uložením kabelů VO do země, dále zhotovení betonových základů pro ustavení stožárů VO.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající zejména v osazení nových skříní a stožárů veřejného osvětlení. Předmět zakázky je podrobně vymezen v Projektové dokumentaci a Soupise prací, dodávek a služeb. Zadavatel upozorňuje, že předmětem zakázky nejsou výkopové práce související s uložením kabelů VO do země, dále zhotovení betonových základů pro ustavení stožárů VO.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky vč. ZD final!pdf.pdf Výzva k podání nabídek 443.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 Krycí list nabídky.doc Zadávací dokumentace 50.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.doc Zadávací dokumentace 55 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů.doc Zadávací dokumentace 57 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 Seznam významných dodávek.doc Zadávací dokumentace 47.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Smlouva o dílo - závazný návrh.doc Zadávací dokumentace 132.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Realizační dokumentace.zip Zadávací dokumentace 6.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb.xlsx Zadávací dokumentace 92.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace – technická informace pro příjem nabídek!pdf.pdf Dodatečné informace 123.2 kB od 10.3.2022 v 15:15:00
bez omezení
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 147.2 kB od 20.4.2022 v 15:30:00
bez omezení
Doklady předložené dle § 122.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 57.5 kB od 20.4.2022 v 15:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 9.1 MB od 13.5.2022 v 9:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 310.7 kB od 18.5.2022 v 9:00:00
bez omezení
dodatek č. 1 rekonsttukce VO-II. etapa!.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 962.6 kB od 25.9.2023 v 8:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25527371 EPK elektro s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25527371 EPK elektro s.r.o.
25751018 ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka