certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

DABONA s.r.o.
Lucie Serbousková
+420739452625
lucie.serbouskova@dabona.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 14.7.2023 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: „Rekonstrukce budovy sokolovny a revitalizace jejího okolí“ Výběr zpracovatele projektové dokumentace
ID na profilu zadavatele: 26052023
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 71000000-8, 71242000-6, 71320000-7, 71300000-1, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 26.5.2023 v 10:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 20.6.2023 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 14.7.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících projekčních a inženýrských činností na rekonstrukci budovy TJ Sokol Žďár nad Orlicí a revitalizaci jejího okolí. Předmět plnění VZ zahrnuje: Přípravné práce, zpracování dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících projekčních a inženýrských činností na rekonstrukci budovy TJ Sokol Žďár nad Orlicí a revitalizaci jejího okolí. Předmět plnění VZ zahrnuje: Přípravné práce, zpracování dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, součinnost při zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby. Podrobně vymezeno ve Výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Přílohy.zip Zadávací dokumentace 10 MB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídky vč. ZD fin!pdf.pdf Výzva k podání nabídek 475.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1!pdf.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 283.3 kB od 29.5.2023 v 13:15:00
bez omezení
Vysvětlení výzvy k podání nabídky-odpověď č. 1!pdf.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 286.2 kB od 8.6.2023 v 9:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 725.5 kB od 14.7.2023 v 13:15:00
bez omezení
Příloha č. 1 Charakteristika VZ.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 100.8 kB od 14.7.2023 v 13:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
24190853 ARTENDR s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25292161 PRODIN a.s.
26002892 AG ATELIER s.r.o.
24190853 ARTENDR s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka