certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Huslenky
Adresa: Huslenky 494
756 02 Huslenky
IČ / IČO: 00303828
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303828
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Huslenky
Oldřich Surala, starosta
571165100
starosta@huslenky.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 1.9.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek
ID na profilu zadavatele: 00000010
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 525208
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 2.9.2016 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 20.6.2016 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 1.9.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem stavby obce Huslenky je rekonstrukce části stávajících komunikací pro pěší a dobudování nových, stavební úpravy napojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, vybudování nových parkovacích stání a točny autobusu. Součástí stavby jsou také přeložky sdělovacích kabelů a oplocení, veřejné osvětlení a vybudování dešťové kanalizace na začátku řešeného úseku.

Předmět zakázky

×

Předmětem stavby obce Huslenky je rekonstrukce části stávajících komunikací pro pěší a dobudování nových, stavební úpravy napojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, vybudování nových parkovacích stání a točny autobusu. Součástí stavby jsou také přeložky sdělovacích kabelů a oplocení, veřejné osvětlení a vybudování dešťové kanalizace na začátku řešeného úseku.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 11.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Harmonogram postupu stavebních prací a finančního plnění.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 803.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
dodatek č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.2 MB od 13.7.2017 v 13:30:00
bez omezení
dodatek č.2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 515.6 kB od 13.7.2017 v 13:30:00
bez omezení
dodatek č.3.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.1 MB od 18.12.2017 v 10:15:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena za rok 2017.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 1.9 MB od 4.1.2018 v 13:30:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena za rok 2018.png Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 100.9 kB od 20.8.2018 v 15:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
42340802 KKS, spol. s r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka