certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Huslenky
Adresa: Huslenky 494
756 02 Huslenky
IČ / IČO: 00303828
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303828
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Huslenky
Oldřich Surala, starosta
571165100
starosta@huslenky.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 30.5.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení
ID na profilu zadavatele: 201714C0
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 2.6.2017 v 10:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 30.5.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném čase dílo, kterým se rozumí ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení , specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17.5.2017, která tvoří přílohu této smlouvy.

Předmět zakázky

×

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném čase dílo, kterým se rozumí ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení , specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17.5.2017, která tvoří přílohu této smlouvy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo_ZŠ Huslenky - Rekonstrukce soc. zařízení.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Cenová nabídka_ZŠ Huslenky.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 - Obec Huslenky x FABRIKO MORAVA, s.r.o._15.8.2017.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.1 MB od 30.8.2017 v 11:30:00
bez omezení
ZŠ Huslenky - rekonstrukce soc. zařízení - skutečně uhrazená cena_30.8.2017.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 2.1 MB od 30.8.2017 v 11:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28632761 FABRIKO MORAVA, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka