certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Hlinsko
Adresa: Hlinsko 13
751 31 Hlinsko
IČ / IČO: 00636240
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00636240
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.6.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko
ID na profilu zadavatele: 20210038
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 25.6.2021 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.6.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
sod.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.7 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
15515931 Ing. Petr Kuda

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka