certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Hlinsko
Adresa: Hlinsko 13
751 31 Hlinsko
IČ / IČO: 00636240
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00636240
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 17.1.2023 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko
ID na profilu zadavatele: 20210038
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 25.6.2021 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.6.2021
Datum ukončení plnění smlouvy: 17.1.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
sod.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek 1 SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 373 kB od 5.1.2022 v 14:45:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena PD Vodovod, kanalizace, ČOV Hlinsko.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 235.2 kB od 17.1.2023 v 13:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
15515931 Ing. Petr Kuda - Aquaplan

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka