certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Hlinsko
Adresa: Hlinsko 13
751 31 Hlinsko
IČ / IČO: 00636240
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00636240
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 12.10.2022 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko
ID na profilu zadavatele: 2022001
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-022821
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Užší řízení
CPV: 45000000-7 45252200-6
Předpokládaná hodnota: 49 000 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 14.6.2022 v 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 25.8.2022 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.10.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko“Jedná se o novou výstavbu vodovodu včetně kopané studny a úpravny vody, dále o vybudování kanalizační sítě včetně mechanicko-biologické čističky odpadních vod.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko“Jedná se o novou výstavbu vodovodu včetně kopané studny a úpravny vody, dále o vybudování kanalizační sítě včetně mechanicko-biologické čističky odpadních vod.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
1. KVALIFIKAČNÍ DOK. svazek 1 - UŘ - Hlinsko_final_sign.pdf Kvalifikační dokumentace 335.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
2. PPZN svazek 2 - UŘ - Hlinsko_final_sign.pdf Zadávací dokumentace 372.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 - Výkaz výměr.zip Zadávací dokumentace 1.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.crc Zadávací dokumentace 84 B od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.001 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.002 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.003 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.004 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.005 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.006 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.007 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.008 Zadávací dokumentace 18.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - SOD - Hlinsko_doplneno - SM -final.pdf Zadávací dokumentace 394.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky.xlsx Zadávací dokumentace 14 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - Formular podílu poddodavatele.doc Zadávací dokumentace 80.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení.docx Zadávací dokumentace 16.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
vysvětlení ZD č. 1.pdf Dodatečné informace 255.9 kB od 27.6.2022 v 12:15:00
bez omezení
vysvětlení ZD č. 2.pdf Dodatečné informace 222.8 kB od 28.6.2022 v 7:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo_sign.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 8.7 MB od 12.10.2022 v 14:15:00
bez omezení
příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 827.5 kB od 12.10.2022 v 14:30:00
bez omezení
příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet.pdf Dokument – jiný 35.8 MB od 12.10.2022 v 14:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 343.9 kB od 13.10.2022 v 7:30:00
bez omezení
DODATEK Č. 1 Hlinsko_sign.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 299.5 kB od 14.9.2023 v 7:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
64618081 Společnost Hlinsko 2022

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25374311 INSTA CZ s.r.o.
46577238 COMMODUM, spol. sr.o.
Společnost Hlinsko 2022

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
26277841 VODASERVIS s.r.o.
02464471 VHST s.r.o.

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka