certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Tělocvičná jednota SOKOL Olomouc
Adresa: 17.listopadu 788/1
772 00 Olomouc
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Tělocvičná jednota SOKOL Olomouc
-
-
asbrulik.michal@centrum.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 1044618897
Název zakázky: Prodej pozemku parc.č. 103/97
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Předpokládaná hodnota zakázky: 952 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejvyšší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 2. 2012 v 10:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 12. 3. 2012 v 15:00
Termín otevírání obálek: 12. 3. 2012 v 15:00

Předmět zakázky

Předmětem prodeje je pozemek parc.č. 103/97, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha v kat. území Olomouc-město, město Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj. Předmět prodeje je podrobně specifikován v přiloženém znaleckém posudku.
Termíny prohlídek: 27.2.2012 - 9:00 hod. a 5.3.2012 - 9:00, kontaktní telefon +420777863353 p. Jaroš. Podmínky
... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem prodeje je pozemek parc.č. 103/97, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha v kat. území Olomouc-město, město Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj. Předmět prodeje je podrobně specifikován v přiloženém znaleckém posudku.
Termíny prohlídek: 27.2.2012 - 9:00 hod. a 5.3.2012 - 9:00, kontaktní telefon +420777863353 p. Jaroš. Podmínky prodeje: Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, a to do podpisu kupní smlouvy.


Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka