certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Kladky
Adresa: Kladky 19
798 54 Kladky
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Kladky
Josef Hofman
+420 739015225
hofmanjo@senam.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
BM asistent s.r.o.
Ing. Richard Klimčák
+420777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 0423318967
Název zakázky: Stavební úpravy OÚ Kladky
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00288331
Termín zahájení příjmu nabídek: 24. 3. 2020 v 18:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 15. 4. 2020 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 15. 4. 2020 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem jsou stavební práce - rekonstrukce objektu obecního úřadu, který se nachází na pozemku parc. č. st.109, k.ú. Kladky v zastavěné části obce Kladky. Návrh stavební úpravy objektu spočívá v provedeni nové vnitřní dispozice v souvislosti s vyvolanými změnami stavebníkem a zhodnocením stavebně technického stavu objektu a vnitřních instalaci. Součástí ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem jsou stavební práce - rekonstrukce objektu obecního úřadu, který se nachází na pozemku parc. č. st.109, k.ú. Kladky v zastavěné části obce Kladky. Návrh stavební úpravy objektu spočívá v provedeni nové vnitřní dispozice v souvislosti s vyvolanými změnami stavebníkem a zhodnocením stavebně technického stavu objektu a vnitřních instalaci. Součástí navrhovaných prací bude provedeni nových instalačních rozvodů, a to jak zdravoinstalace, tak elektroinstalace, větraní a ústředního vytápěni. Objekt bude nově zastřešen, a to valbovou střechou s pálenou střešní taškou. U celého objektu je navrženo zatepleni kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka