certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Bučovice
Adresa: Jiráskova 502
685 01 Bučovice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Bučovice
Kateřina Trtílková
736523235
trtilkova@bucovice.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 2376344781
Název zakázky: V 00524 - výběr zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a kalkulace nákladů vč. inženýrské činnosti - Areál ÚP Bučovice
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 995 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 226380
Termín zahájení příjmu nabídek: 3. 1. 2022 v 14:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 24. 1. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 24. 1. 2022 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby – zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a kalkulace nákladů pro areál UP Bučovice v rámci projektu Areál UP Bučovice v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, a dle Urbanistické studie využití území UP Bučovice II zpracované architektkou Ing. arch. ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby – zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a kalkulace nákladů pro areál UP Bučovice v rámci projektu Areál UP Bučovice v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, a dle Urbanistické studie využití území UP Bučovice II zpracované architektkou Ing. arch. Miroslavou Zadražilovou, Ph.D., se sídlem Vrchlického sad 1963/6, 602 00 Brno, autorizovaným architektem se všeobecnou působností ČKA č. 04884, a dalšími osobami, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota investičních výdajů projektu je 116.500.000,- Kč bez DPH.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka