certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Bučovice
Adresa: Jiráskova 502
685 01 Bučovice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Bučovice
Kateřina Trtílková
736523235
trtilkova@bucovice.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 5209859744
Název zakázky: Dodávky zemního plynu do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 200 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 226380
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 8. 2022 v 14:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 8. 9. 2022 v 12:00
Termín otevírání nabídek: 8. 9. 2022 v 12:00

Předmět zakázky

a) Zadavatel provádí zadávací řízení jako centrální zadavatel pro jím zřízenou příspěvkovou organizaci poliklinika Bučovice, příspěvková organizace, Dvorská 912, 685 01 Bučovice, IČO 64446611 a pro sebe. Jednotliví zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

a) Zadavatel provádí zadávací řízení jako centrální zadavatel pro jím zřízenou příspěvkovou organizaci poliklinika Bučovice, příspěvková organizace, Dvorská 912, 685 01 Bučovice, IČO 64446611 a pro sebe. Jednotliví zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka