certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: obec Liptál
Adresa: Liptál 331
756 31 Liptál
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
obec Liptál
Milan Daňa
+420777931876
starosta@liptal.cz

Stav zakázky

Uzavřena

Zákazka byla zadavatelem uzavřena.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7792629702
Název zakázky: Výměna zpevněných ploch v obci Liptál – lokalita D
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 504 934.07 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304051
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 221706
Termín zahájení příjmu nabídek: 22. 11. 2022 v 14:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 8. 12. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 8. 12. 2022 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně zpevněných ploch v obci Liptál dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace tvořící přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně zpevněných ploch v obci Liptál dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace tvořící přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka