certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Adresa: Pavelkova 253/5
779 00 Olomouc - Bystrovany
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.


koyo@kdv.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 0578505080
Název zakázky: Dodávka zemního plynu pro rok 2012
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení s hodnocením v elektronické aukci
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 7. 11. 2011 v 16:25
Termín ukončení příjmu nabídek: 20. 11. 2011 v 16:00
Termín otevírání obálek: 20. 11. 2011 v 16:00
Termín zahájení elektronické aukce: 22. 11. 2011 v 11:00

Předmět zakázky

Předmětem poptávky je plánovaná dodávka zemního plynu v r. 2012, realizovaná ze sítě distribuční ZP v celkové výši cca 540 000 kWh/rok. Soupis jednotlivých odběrných míst vč. ročního plánovaného odběru ZP, charakteru odběru je přílohou zadávacích podmínek. Dodávka ZP bude realizována ve smluvním období od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Předmět zakázky

×

Předmětem poptávky je plánovaná dodávka zemního plynu v r. 2012, realizovaná ze sítě distribuční ZP v celkové výši cca 540 000 kWh/rok. Soupis jednotlivých odběrných míst vč. ročního plánovaného odběru ZP, charakteru odběru je přílohou zadávacích podmínek. Dodávka ZP bude realizována ve smluvním období od 1.1.2012 do 31.12.2012.


Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka