certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
  763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 217474
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000015 Přípolož kabelu a nové VO + přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V ve Fryštáku Zakázka malého rozsahu 8.8.2017
13:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000014 Úklid v prostorách města Fryštáku Zakázka malého rozsahu 1.6.2017
14:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2017015 Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták Zjednodušené podlimitní řízení 16.3.2017
15:30
4.4.2017 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000013 Příprava území hřbitova - kácení stromů Zakázka malého rozsahu 9.2.2017
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000012 Traktor KUBOTA BX 2350 s příslušenstvím Zakázka malého rozsahu 24.1.2017
17:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000011 Monitoring uzavřené skládky TKO Fryšták - Žabárna Zakázka malého rozsahu 19.1.2017
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000010 Zvýšení kapacity školy vybudováním odborných učeben vč. příslušného vybavení a vyřešení bezbariérového přístupu v Základní škole Fryšták Zakázka malého rozsahu 19.12.2016
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000009 Město Fryšák - Oprava povrchu ulice Komenského Zakázka malého rozsahu 7.12.2016
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000008 Město Fryšták - Oprava ulic Osvobození I - IV Zakázka malého rozsahu 7.12.2016
16:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000010 Město Fryšták - oprava chodníku ul. Kvapilova Zakázka malého rozsahu 7.12.2016
16:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
643879 Dobudování vodovodních řádů Fryšták Otevřené řízení 14.9.2016
9:30
17.10.2016 13:30 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000005 Městský kamerový a dohlížecí systém města Fryšták Zakázka malého rozsahu 4.11.2015
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000006 Oprava účelové komunikace Vítová - Skalka Zakázka malého rozsahu 4.11.2015
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000007 Autobusové zastávky - křižovatka II/489 a ul. Vítovská, Fryšták Zakázka malého rozsahu 4.11.2015
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000003 Oprava havarijního stavu sociálního zařízení Přístavba ZŠ Fryšták Zakázka malého rozsahu 4.11.2015
13:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK