certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
  763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 217474
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
2012080S Poskytnutí bezúčelového investičního úvěru pro město Fryšták Zjednodušené podlimitní řízení 26.7.2012
15:15
27.8.2012 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2012077 Projekt obnovy veřejného osvětlení města Fryšták Zjednodušené podlimitní řízení 25.7.2012
10:15
neuvedena Zrušena Zobrazit detail k zakázce
2012044 Dekontaminace/sanace azbestu v objektu Mateřské školy Fryšták, p.o. Zakázka malého rozsahu 18.6.2012
11:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2012060 Stavební úpravy Mateřské školy Fryšták, p.o. Zjednodušené podlimitní řízení 22.5.2012
17:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK