certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
  790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 635311
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Profil zadavatele města Jeseník a jeho příspěvkových organizací

Přehled profilů:

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
P13V00000002 Stavební úpravy objektu mateřské školy Křížkovského Zjednodušené podlimitní řízení 29.05.2013
0:00
14.6.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000001 Odstranění stavby - objektu KORD v areálu ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní Zjednodušené podlimitní řízení 11.03.2013
0:00
28.3.2013 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00008749 Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Cyklistická stezka – ROP – Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník-II.etapa Zakázka malého rozsahu 05.03.2013
0:00
13.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00008750 Koordinátor BOZP při práci na staveništi, při realizaci stavby Cyklistická stezka - ROP - Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník - II. etapa Zakázka malého rozsahu 05.03.2013
0:00
13.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00001752 Přemístění školní jídelny ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní Zakázka malého rozsahu 12.02.2013
0:00
7.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000062 Oprava kotelny MŠ Kopretina, pracoviště Tyršova Zakázka malého rozsahu 04.01.2013
0:00
15.1.2013 14:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Dodávka aktivních síťových prvků Zakázka malého rozsahu 27.11.2012
0:00
6.12.2012 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00046807 Centrum sociálních služeb Jeseník - zpracování projektové dokumentace Zjednodušené podlimitní řízení 05.11.2012
0:00
29.11.2012 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
MJ/43309/2012 Zklidnění ul. Komenského a ul. Školní, Jeseník-projektová dokumentace Zakázka malého rozsahu 05.11.2012
0:00
23.11.2012 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000046 Oprava chodníku a venkovního schodiště v MŠ Dittersdorfova Zakázka malého rozsahu 08.10.2012
0:00
16.10.2012 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 27 mil. Kč Zakázka malého rozsahu 26.09.2012
0:00
19.10.2012 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000040 Nákup 15 ks PC sestav Zakázka malého rozsahu 13.09.2012
0:00
21.9.2012 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
MJ/35330/2012 Přemístění školní jídelny ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní Zakázka malého rozsahu 07.09.2012
0:00
24.9.2012 10:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
MJ/36722/2012 Herní prvky v lokalitě ul. Husova a ul. Šumperská Zakázka malého rozsahu 06.09.2012
0:00
14.9.2012 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000014 Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Jednací řízení s uveřejněním 05.09.2012
0:00
18.10.2012 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK