certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
  790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 635311
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Profil zadavatele města Jeseník a jeho příspěvkových organizací

Přehled profilů:

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
P13V00000095 Systém sběru bioodpadů, Jeseník - vybavení Zjednodušené podlimitní řízení 13.08.2013
0:00
30.8.2013 12:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
P13V00034849 Parkoviště na ul. Zlatá stezka, Jeseník Zakázka malého rozsahu 12.08.2013
0:00
3.9.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00035244 Účelová komunikace k pile, areál Za Podjezdem, Jeseník Zakázka malého rozsahu 12.08.2013
0:00
4.9.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000089 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80 Zjednodušené podlimitní řízení 23.07.2013
0:00
8.8.2013 13:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
P13V00000086 Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník Zjednodušené podlimitní řízení 10.07.2013
0:00
30.7.2013 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00030145 Stavební úpravy domu č. p. 743, pozemků a odstranění přístavby kůlen, ul. Jiráskova v Jeseníku Zakázka malého rozsahu 08.07.2013
0:00
29.7.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00026327 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty města Jeseník (dále jen PENB) Zakázka malého rozsahu 01.07.2013
0:00
9.7.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00013428 Odbahnění rybníku Staříč 1a Jeseník Zakázka malého rozsahu 24.06.2013
0:00
10.7.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000081 Odvlhčení suterenních prostor MŠ Karla Čapka Zakázka malého rozsahu 19.06.2013
0:00
27.6.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000002 Stavební úpravy objektu mateřské školy Křížkovského Zjednodušené podlimitní řízení 29.05.2013
0:00
14.6.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000001 Odstranění stavby - objektu KORD v areálu ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní Zjednodušené podlimitní řízení 11.03.2013
0:00
28.3.2013 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00008749 Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Cyklistická stezka – ROP – Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník-II.etapa Zakázka malého rozsahu 05.03.2013
0:00
13.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00008750 Koordinátor BOZP při práci na staveništi, při realizaci stavby Cyklistická stezka - ROP - Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník - II. etapa Zakázka malého rozsahu 05.03.2013
0:00
13.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00001752 Přemístění školní jídelny ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní Zakázka malého rozsahu 12.02.2013
0:00
7.3.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000062 "Oprava kotelny MŠ Kopretina, pracoviště Tyršova" Zakázka malého rozsahu 04.01.2013
0:00
15.1.2013 14:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka