certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
  790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 635311
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Profil zadavatele města Jeseník a jeho příspěvkových organizací

Přehled profilů:

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
P12V00000009 Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník - II. etapa Otevřené řízení 27.08.2012
0:00
8.10.2012 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000013 TEST - testovací zakázka nereagujte Zakázka malého rozsahu s aukcí 22.08.2012
0:00
7.9.2012 10:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Zřízení pracoviště operátora městského kamerového dohlížecího systému Zakázka malého rozsahu 10.08.2012
0:00
23.8.2012 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Revitalizace bývalého vojenského areálu, Jeseník - 2. etapa Zjednodušené podlimitní řízení 01.08.2012
0:00
17.8.2012 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000012 Potok Kalvodka podél ul. Lipovská Zjednodušené podlimitní řízení 17.07.2012
0:00
6.8.2012 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Financování investiční akce Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseník Zjednodušené podlimitní řízení 24.04.2012
0:00
4.6.2012 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
P12V00000008 Terénní programy a fakultativní služby Otevřené řízení 28.03.2012
0:00
21.5.2012 16:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P12V00000010 Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Jeseník Otevřené řízení 21.03.2012
0:00
16.5.2012 15:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseník - stavební práce Otevřené řízení 16.01.2012
0:00
7.2.2012 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
neuvedeno Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseník - technologie třídící linky Otevřené řízení 16.01.2012
0:00
12.3.2012 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P10V00000001 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Užší řízení 31.12.2010
0:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK