certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Městys Protivanov
Adresa: Náměstí 32
798 48 Protivanov
IČ / IČO: 00288675
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288675
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Městys Protivanov
Karel Trnečka
582399135
podatelna@protivanov.com

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 28.7.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2
ID na profilu zadavatele: 20200018
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce, 45211360-0 Stavební práce na městské výstavbě, 45211310-5 Stavební práce na koupelnách, 45211000-9 Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů, 45211100-0 Stavební úpravy domů
Předpokládaná hodnota: 27073536,09
Datum zahájení / uveřejnění: 28.4.2020 v 16:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 22.5.2020 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 28.7.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 7892“ spočívající v provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, vedoucí k vytvoření 8 sociálních bytů, včetně skladových komor, které budou na základě prohlášení vlastníka součástí bytů (1 komora = 1 byt), přípojek a venkovních prostranství definovaných v PD. Tato aktivita bude realizována generálním dodavatelem – ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 7892“ spočívající v provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, vedoucí k vytvoření 8 sociálních bytů, včetně skladových komor, které budou na základě prohlášení vlastníka součástí bytů (1 komora = 1 byt), přípojek a venkovních prostranství definovaných v PD. Tato aktivita bude realizována generálním dodavatelem – stavební firmou. V rámci této aktivity bude pořízeno základní vybavení definované Specifickými pravidly, tj. umyvadlo, vana, WC, kuchyňská linka, sporák. Tato aktivita bude realizována jako součást stavebních prací, generálním dodavatelem stavby. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Příloha č. 1 - obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy Z.docx Zadávací dokumentace 2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 Výkaz výměr.xlsx Zadávací dokumentace 467 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.docx Zadávací dokumentace 74 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele.docx Zadávací dokumentace 76.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Projektová dokumentace část 1.rar Zadávací dokumentace 17.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Projektová dokumentace část 2.rar Zadávací dokumentace 5.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Projektová dokumentace část 3.rar Zadávací dokumentace 4.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů.docx Zadávací dokumentace 76 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva, zadávací dokumentace P.pdf Výzva k podání nabídek 1018.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_P.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 698.1 kB od 13.5.2020 v 11:00:00
bez omezení
Příloha č. 2 Výkaz výměr - vysv. ZD č. 1.xlsx Zadávací dokumentace 557.7 kB od 13.5.2020 v 11:00:00
bez omezení
Oznámení o výběru P.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1.6 MB od 14.7.2020 v 23:45:00
bez omezení
Zpráva o hodnocení nabídek P.pdf Dokument – jiný 3.1 MB od 14.7.2020 v 23:45:00
bez omezení
II.1.1.-SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od 28.7.2020 v 11:00:00
bez omezení
II.1.2.-Položkový rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od 28.7.2020 v 11:00:00
bez omezení
II.1.3.-HGM.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 440.7 kB od 28.7.2020 v 11:00:00
bez omezení
POV Protivanov.jpg Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 90.8 kB od 28.7.2020 v 11:00:00
bez omezení
POV technická zpráva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 519.6 kB od 28.7.2020 v 11:00:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele P.pdf Písemná zpráva 969.5 kB od 6.8.2020 v 14:15:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena 2020.pdf Cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v... 522.5 kB od 11.1.2021 v 14:00:00
bez omezení
Dodatek č. 1 ke Smlouvě.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.5 MB od 24.9.2021 v 9:15:00
bez omezení
Dodatek č.1_priloha 1.b.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od 24.9.2021 v 9:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
41604041 STAVKOM, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26961474 SKR stav, s.r.o.
46964541 VAŠSTAV, s.r.o.
41604041 STAVKOM, spol. s r. o.
25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka